Siber Güvenlik Uzmanı Maaşları

Siber Güvenlik Uzmanı Maaşları
Siber Güvenlik Uzmanı Maaşları
5
(4)

Siber güvenlik uzmanı maaşları son yılların trend meslekleri arasında yer alması nedeniyle sık araştırma konusu olmaktadır. Ancak siber güvenlik uzmanları da çalışma alanları veya sektörlere göre değişik başlıklar altında incelenmektedir. Örneğin; Kamu kurumlarında siber güvenlik uzmanı maaşları, Özel sektör siber güvenlik uzmanı maaşları, sızma testi uzmanı maaşları veya yurt dışında siber güvenlik uzmanı maaşları gibi durumlar bunları başlıca örneklerdir. Bu maaşlar tecrübe, deneyim ve eğitim durumlarına göre farklılık göstermektedir. Bu nedenle siber güvenlik uzmanı maaşlarını ayrı başlıklar altında incelemeyi uygun görüyoruz.

Yazımızın sonunda ise siber güvenlik uzmanı nasıl olunur? Siber güvenlik konusunda eğitim veren bölümler ve taban puanları hakkında bilgi sahibi olmanız mümkündür.

İçindekiler Tablosu

Devlette Siber Güvenlik Uzmanı Maaşları

Kamu kurumları iş tercihlerinde her zaman tercih sebebi olmuştur. Bu durum siber güvenlik uzmanları içinde geçerlidir. Günümüzde kamu kurumları da büyük ölçüde online hizmet vermektedir. Bununla beraber hemen hemen her kuruma ait faklı alanlarda hizmet veren bilişim sistemleri mevcuttur. Bu sistemlerin siber saldırılara karşı korunmasında başlıca görevli kişilerin de almış oldukları maaşlar kısmen farklıdır.

BTK Siber Güvenlik Uzmanı Maaşları

Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) ülkemizde bilişim alanında en fazla faaliyet gösteren kurumların başında gelmektedir. Bu nedenle siber güvenlik uzmanı kadrolarına oldukça fazla yer verilmektedir. Sızma testi uzmanı, yazılım mühendisi, bilgisayar mühendisi ve siber güvenlik analisti olmak üzere; Siber güvenlik uzmanı kadrolarında BTK’da çeşitli personeller çalıştırılmaktadır. Kadro, eğitim durumu ve derecelerine göre BTK’da çalışmakta olan siber güvenlik uzmanlarının maaşları 30.000 TL ile 45.000 TL arasında değişmektedir.

Siber Polis Maaşları

Genellikle emniyet müdürlükleri ve Kriminal Daire Başkanlığında görev yapan bilişim uzmanları siber polis olarak adlandırılmaktadır. Kamu kurumu olması nedeniyle yine kadro derecesine göre siber polis maaşları değişmektedir. Yeni göreve başlayan bir siber polis maaşı 32.000 TL civarındadır. Ancak bu miktar eğitim durumu ve dereceye göre 40.000 TL’ye kadar çıkabilmektedir.

Bankalarda Siber Güvenlik Uzmanı Maaşları

Siber güvenlik uzmanına gereksinim duyulan bir başka alan ise banka ve finans kuruluşlarıdır. Finans işlemlerinin bir çoğunu online olarak bilgisayar, telefon veya tablet gibi cihazlar vasıtasıyla yapmaktayız. Bu tür kuruluşlarda siber güvenlik daha da üst plandadır.

Ayrıca meydana gelebilecek bir zafiyetten dolayı maddi kayıplar oldukça yüksek olabilmektedir. Bu kayıplardan dolayı bu kuruluşların sorumlu tutulması da imkan dahilindedir. Bu durumlar gözönüne alındığında banka ve finans kuruluşlarında siber güvenlik uzmanlarının çalıştırılması zorunlu hale gelmiştir. Kamu tüzel kişiliğine haiz olmaları nedeniyle bankalarda siber güvenlik uzmanı maaşları birbirlerine yakındır. Yapmış olduğumuz araştırma neticesinde banka ve finans sektöründe çalışanlar ortalama 35.000 TL maaş almaktadırlar.

Adli Bilişim Uzmanı Maaşları

Siber güvenlik alanında faaliyet gösteren bir başka alan ise adli bilişim uzmanlığıdır. Kamu kurumlarında çalışıldığı gibi bilişim konusunda bilirkişilik de yapmaktadırlar. Genellikle Adli Tıp Kurumlarında Adli Bilişim Uzmanına gereksinim duyulmaktadır. Bunun dışında Emniyet Kriminal Daire Başkanlığı ile Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı bünyelerinde de adli bilişim uzmanlarına gereksinim duyulmaktadır. Tüm bu kurumlarda çalışan adli bilişim uzmanı maaşları ortalama 35.000 TL civarındadır.

Adalet Bakanlığı Siber Güvenlik Uzmanı Maaşları

Siber güvenlik uzmanı başta olmak üzere bilişim alanında en fazla personel çalıştırıldığı kurumlardan birisi de Adalet Bakanlığıdır. Bunun dışında da günümüzde bir çok büyük adliyede ayrıca bilişim personelleri ve siber güvenlik uzmanı çalıştırılmaktadır. Adalet Bakanlığı bünyesinde çalışan siber güvenlik uzmanı maaşları da kadro derecelerine göre değişiklik göstermektedir. 2024 yılı itibariyle merkez (Adalet Bakanlığı) teşkilatında çalışan siber güvenlik uzmanı maaşları 33.000 TL civarındadır. Adliye bünyelerinde çalışan siber güvenlik uzmanlarının maaşları ise ortalama 30.000 TL’dir.

Mit Siber Güvenlik Uzmanı Maaşları

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) siber savaş ve siber saldırıların önlenmesinde etkili bir kurumdur. 2020 yılında Milli İstihbarat Teşkilatı Bünyesinde siber istihbarat başkanlığı kurulmuştur. Mit’de çalışan siber güvenlik uzmanları da genellikle burada görev yapmaktadırlar. Kurumun üstlenmiş olduğu kritik görevlerden dolayı burada çalışan kamu personellerinin maaşları diğer kurumlara nazaran farklıdır. Siber güvenlik uzmanlarının almış oldukları maaşlarda diğer kamu kurumlarına göre daha fazladır. Mit siber güvenlik uzmanı maaşlarının yaklaşık 40.000 TL civarında olduğu bilinmektedir.

Siber Güvenlik Analisti Maaşları

Siber güvenlik analistleri siber güvenliğin daha çok savunma yani defansif siber güvenlik tarafında faaliyet gösteren personeller için kullanılan bir tabirdir. Ancak buna rağmen yine de genel olarak siber güvenlik uzmanı olarak bilinmektedirler. Bu nedenle almış oldukları maaşlarda siber güvenlik uzmanı maaşları ile aynı miktarlardadır. Buna göre ortalama bir miktar belirtmek gerekirse siber güvenlik analisti maaşlarının 35.000 TL olduğunu söyleyebiliriz.

Sızma Testi Uzmanı Maaşları

Siber güvenlik uzmanı maaşları olarak değerlendirilen bir başka meslek kolu ise sızma testi uzmanı maaşlarıdır. Bilindiği gibi penetrasyon testleri ve sızma testleri siber güvenliğin temelini oluşturmaktadır. Her ne kadar siber güvenlik uzmanları sızma testinde de yetenek ve bilgi sahibi olan kişilerse de sızma testleri günümüzde yavaş yavaş ayrı bir bilim dalı olma yolunda ilerlemektedir.

TSE Sertifikalı Sızma Testi Uzmanı Maaşları

Sızma testi yapılması sırasında genellikle TSE sertifikalı sızma testi uzmanları tercih edilmektedir. Hatta bazı durumlarda sızma testini uygulanan siber güvenlik uzmanlarının TSE sertifikası bulunmaması halinde yapılan testler yasal olarak sorumlulukları ortadan kaldırmamaktadır. Kullanılan bilişim sistemlerin önem derecelerine ve işlevlerine göre ayrım yapılmıştır. Bunun haricinde TSE sertifikalı sızma testi uzmanları uzmanlık seviyelerine göre farklı kategorilere ayrılmıştır. Bu nedenle TSE sertifikalı sızma testi uzmanı maaşlarını belirtirken bu ayrımlar öz önüne alınarak bir bilgi vermek daha sağlıklı olacaktır.

Stajyer Sızma Testi Uzmanı Maaşları

TSE sertifikalı sızma testi uzmanlarının ilk aşaması stajyer sızma testi uzmanlarıdır. Meslekte belirli deneyim şartını tam olarak tamamlamamış olmalarından stajyer olarak tabir edilmektedirler. Ancak yine de bir çok durumda yasal olarak almış oldukları sertifika gereği sızma testini yapmakta yetkilidirler. Kamu kurumlarında ilk olarak en düşük memur maaşı ile göreve başlayan stajyer sızma testi uzmanlarının almış oldukları maaşlar özel sektörlerde ise 25.000 TL ile 30.000 TL arasında değişmektedir.

Kayıtlı Sızma Testi Uzmanı Maaşları

Stajyer sızma testi uzmanından sonra bir üst kademe ise, kayıtlı sızma testi uzmanıdır. Daha çok eğitim ve tecrübe durumu göz önüne alınarak bir ayrım yapılmıştır. Kayıtlı sızma testi uzmanların almış olduğu maaşlar kısmen de olsa stajyer sızma testi uzmanı maaşlarına göre daha fazladır. Yapmış olduğumuz araştırma neticesinde kayıtlı sızma testi uzmanı maaşları ortalama 32.000 TL civarındadır.

Kıdemli Sızma Testi Uzmanı Maaşları

Kıdemli sertifikalı sızma testi uzmanı bu konuda en üst kademedir. Daha çok banka ve finans kuruluşları ile kamu kurumlarında görev yapmaktadırlar. Meslekte stajyer sızma testi uzmanı ve kayıtlı sızma testi uzmanına göre daha tecrübeli kişilerdir. Bu durum doğal olarak maaşlarını da etkilemektedir. Kamu kurumları ve özel sektör birlikte değerlendirildiğinde kıdemli sızma testi uzmanı maaşları ise en düşük 30.000 TL ile 40.000 TL arasındadır.

Özel Sektör Siber Güvenlik Uzmanı Maaşları

Devlette siber güvenlik uzmanı maaşları ile özel sektör siber güvenlik uzmanı maaşları arasında zaman zaman oldukça fark olabilmektedir. Örneğin kamu kurumlarında ulaşabilecekleri en üst dereceye ulaşılması halinde alınabilecek maaş miktarı 40.000 TL iken; Özel sektör siber güvenlik uzmanı maaşları, eğitim, yetenek veya tecrübe gibi durumlara göre 100.000 TL’nin üzerine çıkabilmektedir.

Yazılım Mühendisliği Maaşları

Özel sektör siber güvenlik uzmanı maaşları denildiğinde genellikle ilk olarak yazılım mühendisleri tercih edilmektedir. Kodlama ve yazılım siber güvenlik ile iç içe olan uğraşlardır. Genellikle yazılım ve kodlama bilgileri kullanılarak siber güvenlik alanında uygulamalar geliştirilmektedir. Antivirüsler, güvenlik duvarları veya ebeveyn takip sistemleri bunlara örnektir. Her iki alanda da tecrübe sahibi olmaları nedeniyle siber güvenlik uzmanı maaşları ile birlikte yazılım mühendisliği maaşları diğer durumlara nazaran daha fazladır. Ülkemizde ortalama olarak yazılım mühendisi maaşları 35.000 TL’dir. Ancak bu miktar tecrübe ve deneyim durumuna göre 80.000 TL’lere kadar çıkmaktadır.

Yurtdışında Siber Güvenlik Uzmanı Maaşları

Türkiye’de siber güvenlik uzmanı maaşları ile yurtdışında siber güvenlik uzmanı maaşlarını kıyasladığımızda; Ülkemizde çalışan siber güvenlik uzmanlarının refah düzeyi düşünüldüğünde daha az maaş aldıklarını söyleyebiliriz. Bu durumun başlıca nedeni ülkemizde siber güvenliğin öneminin tam olarak anlaşılmamış olmasıdır. Ancak siber güvenlik uzmanı nasıl olunur başlığında belirttiğimiz üniversitelerin her geçen yıl arttığıda bir gerçektir. Bu da ülkemizde de siber güvenliğe verilen öneminin daha anlaşıldığının bir göstergesidir.

Amerika’da Siber Güvenlik Uzmanı Maaşları

Bilişim sistemlerinin güvenliğine en fazla önem veren ülkelerin başında Amerika gelmektedir. Bu nedenle siber güvenlik uzmanları kadrolarına en fazla yer verilen ülke de Amerika’dır. Bu durumlar gözönüne alındığında Amerika’da siber güvenlik uzmanı maaşları para birimimiz karşılığı olarak 40.000 TL’dir.

Almanya’da Siber Güvenlik Uzmanı Maaşları

Siber güvenliğin öneminin üst seviyede tutulduğu bir başka ülke ise Almanya’dır. Özellikle nesnelerin interneti (IoT) konusunda siber güvenliğe önem vermektedirler. Bu durumlarda Almanya’da siber güvenlik uzmanı maaşlarına etki etmektedir. Yine ülkemiz para birimi ile ortalama bir miktar belirtmek gerekirse; Almanya’da siber güvenlik uzmanı maaşları da; 40.000 TL civarındadır.

İngiltere’de Siber Güvenlik Uzmanı Maaşları

Yurt dışında siber güvenlik uzmanı maaşları başlığı altında belirtmek istediğimiz bir başka ülke ise İngiltere’dir. Özellikle son yıllarda teknolojik ürünlerin bilişim sistemlerinin merkezi haline gelen İngiltere’de siber güvenlik uzmanı maaşları ortalama 45.000 TL civarındadır.

Deneyime Göre Siber Güvenlik Uzmanı Maaşları

Siber güvenlik uzmanı maaşlarını belirleyen en önemli unsur eğitimdir. Bunun haricinde deneyim tüm sektörlerde olduğu gibi siber güvenlik alanında da geçerlidir. Meslekte yeni olan siber güvenlik uzmanı maaşları en az asgari düzeyde iken; deneyimi 10 – 15 yıl olan siber güvenlik uzmanı maaşları özellikle özel sektörlerde ve finans kuruluşlarında 80.000 TL hatta 100.000 TL’ye kadar çıkabilmektedir.

Siber Güvenlik Uzmanı Nasıl Olunur?

Siber güvenlik uzmanı maaşları kadar siber güvenlik uzmanı nasıl olunur konusu da bu konuda en sık araştırılan konulardandır. Bu konuda kariyer hedefleyen kişilere bir çok alternatif kurulmuştur. Ancak özellikle kamu kurumlarında kariyer hedefleyen kişilerin mutlaka akademik anlamda (üniversite bölümleri) eğitim görmeleri gerektiğini düşünmekteyiz.

Siber Güvenlik Konusunda Eğitim Veren Bölümler

Ülkemizde siber güvenlik, bilişim ve yazılım kodlama eğitim veren fakülteler ve yüksek okullarda son yıllarda artış gözlemlenmiştir.  Ancak siber güvenlik konusunda kişiler oldukça fazla alternatif sunulmuştur. Özellikle kamu kurumlarında siber güvenlik meslek yüksek okulları tercih sebebi olmaktadır. Bunların dışında ise bilgisayar mühendisliği de tercih sebebidir. Siber güvenlik konusunda kariyer hedefleyen kişilere tavsiye edebileceğimiz bölümleri aşağıdaki gibi sıralamamız mümkündür.

Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulları

Buyıl eğitime başlayan siber güvenlik meslek yüksek okulları bu konuda enetkili eğitimin verildiği bölümlerdendir. Diğer bölümlerin aksine tamamen siber güvenlik alanına yönelmiş olmaları nedeniyle daha sık tercih edilmiş olup, ilerleyen yıllarda da bu tercihlerin artacağını düşünmekteyiz.

Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulları Taban Puanları
Üniversite2024 Taban Puan
1Gebze Teknik Üniversitesi Siber Güvenlik M.Y.O.425.656
2Ankara Üniversitesi Siber Güvenlik M.Y.O.423.174
3İstanbul Teknik Üniv. Siber Güvenlik M.Y.O.452.136
4Ege Üniversitesi Siber Güvenlik M.Y.O.415.545

Bilgisayar Mühendisliği

Siber güvenlik alanında eğitim veren üniversiteler faaliyete geçmeden önce sık tercih edilen bölüm “bilgisayar mühendisliğidir.” Ancak bilgisayar mühendisleri, yazılım, bilişim, siber güvenlik ve penetrasyon testi gibi konularda da tecrübe ve yetenek sahibi kişilerdir. Bu nedenle günümüzde hala siber güvenlik uzmanı kadrolarında tercih sebebi olmaktadır. Bu gün ülkemizde hemen hemen her üniversite de bilgisayar mühendisliği bölümü mevcuttur. Sayısal puan tercihi ile öğrenci kabulü yapan bilgisayar mühendisliği taban puanları ise aşağıdaki gibidir.

Bilgisayar Mühendisliği Taban Puanları
DEVLET ÜNİVERSİTELERİ
2024 Taban Puan
1Orta Doğu Teknik Üniversitesi (İngilizce)544,863
2Boğaziçi Üniversitesi (İngilizce)544,503
3İstanbl Teknik Üniversitesi (İngilizce)542,006
4Galatasaray Üniversitesi (Fransızca)532,577
5Hacettepe Üniversitesi (İngilizce)532,425
6Yıldız Teknik Üniversitesi527,293
7Türk-Alman Üniversitesi (Almanca)526,093
8İstanbul Teknik Üniversitesi (İngilizce – Burslu)522,635
9Marmara Üniversitesi (İngilizce)521,303
10İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İngilizce)518,962
11Teknik Üniversitesi (İstanbul)  (İngilizce – %50 İnd.)516,597
12Gebze Teknik Üniversitesi (İngilizce)515,974
13Ankara Üniversitesi (İngilizce)514,645
14Ege Üniversitesi (İngilizce)512,126
15Dokuz Eylül Üniversitesi (İngilizce)507,333
16İstanbul Üniversitesi (İngilizce)506,976
17Gazi Üniversitesi504,449
18Eskişehir Teknik Üniversitesi (İngilizce)500,226
19İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa500,059
20Marmara Üniversitesi498,714
21Ankara Üniversitesi496,435
22Yıldırım Beyazıt Üniv. (İngilizce)495,414
23Akdeniz Üniversitesi (İngilizce)491,238
24İst. Teknik Üniversitesi (İngilizce – Ücretli)489,373
25Gazi Üniversitesi488,702
26Orta Doğu Teknik Üniv. (İngilizce – Ücretli)486,981
27Eskişehir Osmangazi Üniversitesi485,417
28Kocaeli Üniversitesi480,937
29Bursa Uludağ Üniversitesi475,823
30İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İngilizce)474,788
31Medeniyet Üniversitesi472,069
32Abdullah Gül Üniversitesi (İngilizce)471,553
33
Sakarya Üniversitesi
471,251
34Muğla Sıtkı Koçman Üniv. (İngilizce)469,043
35Çukurova Üniversitesi (İngilizce)468,146
36Bursa Teknik Üniversitesi466,374
37Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (İngilizce)464,228
38Adnan Menderes Üniversitesi (İngilizce)462,263
39Kocaeli Üniversitesi (İkinci Öğretim)459,065
40Karadeniz Teknik Üniversitesi457,323
41Sakarya Üniversitesi (İkinci Öğretim)456,828
42Onsekiz Mart Üniversitesi454,721
43Çukurova Üniversitesi (İngilizce – İkinci Öğr.)454,408
44İzmir Bakırçay Üniversitesi453,766
45Celâl Bayar Üniversitesi (İngilizce – İkinci Öğr.)451,579
46Ondokuz Mayıs Üniversitesi451,206
47Erciyes Üniversitesi (İngilizce – Burslu)450,998
48Pamukkale Üniversitesi450,165
49Konya Teknik Üniversitesi449,028
50Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi447,348
51Selçuk Üniversitesi445,365
52Alaaddin Keykubat Üniversitesi (İngilizce)443,215
53İzzet Baysal Üniversitesi440,058
54Düzce Üniversitesi (İngilizce)439,136
55Balıkesir Üniversitesi438,073
56Süleyman Demirel Üniversitesi438,416
57Mersin Üniversitesi438,008
58Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (İngilizce)438,069
59Sivas Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (İngilizce)433,875
60Karabük Üniversitesi (İngilizce)433,255
61Trakya Üniversitesi430,092
62Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniv.430,435
63Konya Teknik Üniversitesi (İkinci Öğretim)429,723
64Yalova Üniversitesi428,809
65Erciyes Üniversitesi  (İkinci Öğretim)428,053
VAKIF ÜNİVERSİTELERİ
2024 Taban Puan
1Koç Üniversitesi552,725
2Bilkent Üniversitesi (İngilizce – Burslu)549,815
3Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Burslu)539,923
4Özyeğin Üniversitesi (İngilizce – Burslu)539,809
5Bilkent Üniversitesi (İngilizce – %50 İndirimli)536,073
6Yeditepe Üniversitesi (İngilizce – Burslu)531,395
7Bahçeşehir Üniversitesi (İngilizce – Burslu)527,841
8Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Ü. (%50 İndirimli524,017
9Bilkent Üniversitesi (İngilizce Ücretli)520,242
10Medipol Üniv. (İngilizce – Burslu)515,962
11Ekonomi Üniv. (İngilizce – Burslu)513,775
12Mef Üniversitesi (İstanbul ) (İngilizce – Burslu)513,506
13İstanbul Bilgi Üniversitesi (İngilizce – Burslu)512,171
14Kadir Has Üniversitesi (İngilizce – Burslu)511,126
15Çankaya Üniversitesi (İngilizce – Burslu)510,664
16Başkent Üniversitesi  (İngilizce – Burslu)509,907
17Acıbadem Üniversitesi (İngilizce – Burslu)504,078
18Özyeğin Üniversitesi (İngilizce – %50 indirimli)500,155
19Yaşar Üniversitesi (İngilizce – Burslu)499,934
20Ankara Medipol Üniv. (İngilizce – Burslu)498,057
21Başkent Üniversitesi (Burslu)494,919
22Maltepe Üniversitesi (İngilizce – Burslu)494,694
23Atılım Üniversitesi (İngilizce – Burslu)494,069
24İstanbul Aydın Üniversitesi (İngilizce – Burslu)493,881
25Ostim Teknik Üniversitesi (İngilizce – Burslu)490,673
26Tobb Ekonomi Ve Tek. Üniversitesi (Ücretli)489,179
27İstinye Üniversitesi (İngilizce – Burslu)488,795
28Ostim Teknik Üniversitesi (Burslu)481,637
29İstanbul Beykent Üniv. (İngilizce – Burslu)481,429
30Türk Hava Kurumu Üniv. (İngilizce – Burslu)480,072
31Koç Üniversitesi (İngilizce – Ücretli)479,613
32Ankara Bilim Üniversitesi (İngilizce – Ücretli)478,972
33Işık Üniversitesi (İngilizce – Burslu)478,042
34Kültür Üniversitesi (İngilizce – Burslu)477,348
35
Okan Üniversitesi (İngilizce – Burslu)
477,026
36Antalya Bilim Üniversitesi (İngilizce – Burslu)474,794
37Bahçeşehir Üniversitesi (İngilizce – %50 İnd.)473,062
38İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Burslu)473,003
39Ankara Bilim Üniversitesi (Burslu)472,034
40Haliç Üniversitesi (İngilizce – Burslu)470,975
41Biruni Üniversitesi (İngilizce – Burslu)470,752
42Üsküdar Üniversitesi (İngilizce – Burslu)469,422
43Doğuş Üniversitesi (İngilizce – Burslu)467,802
44Yeditepe Üniversitesi (İngilizce %50 İndirimli)464,473
45Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (Burslu)463,955
46Ticaret Üniversitesi (Burslu)463,955
47İstinye Üniversitesi (Burslu)463,814
48Beykent Üniversitesi (Burslu)462,233
49Karatay Üniversitesi (Burslu)460,232
50Biruni Üniversitesi (Burslu)458,736
51Başkent Üniversitesi (İngilizce %50 İndirimli)457,471
52Altınbaş Üniversitesi (İngilizce – Burslu)457,215
53Fenerbahçe Üniversitesi (İngilizce – Burslu)456,824
54Beykoz Üniversitesi (İngilizce – Burslu)455,603
55Arel Üniversitesi (İngilizce – Burslu)455,563
56Atlas Üniversitesi (İngilizce – Burslu)452,598
57Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Burslu)452,507
58İstanbul Gelişim Üniversitesi (İngilizce – Burslu)452,461
59Hasan Kalyoncu Üniversitesi (İngilizce – Burslu)450,445
60Medipol Üniversitesi (İngilizce – %50 İnd.)449,009
61İzmir Ekonomi Üniversitesi (İngilizce – %50 İnd.)449,028
62Gelişim Üniversitesi (Burslu)448,976
63Gedik Üniversitesi (Burslu)448,891
64Atlas Üniversitesi (Burslu)448,344
65Arel Üniversitesi (Burslu)446,373
66İNişantaşı Üniversitesi (Burslu)445,859
67Doğu Akdeniz Üniversitesi (İngilizce – Burslu)445,526
68Topkapı Üniversitesi (İngilizce – Burslu)444,888
69Çankaya Üniversitesi (İngilizce – %50 İndirimli)443,987
70Topkapı Üniversitesi (Burslu)441,325
71Sağlık Ve Teknoloji Üniv (İng. – Burslu)439,195
72Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi (İng. – Burslu)434,035
73Alanya Üniversitesi (İng – Burslu)431,781
74Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Burslu)429,047

Bilgi Güvenliği Teknolojileri

Bilgi güvenliği teknolojileri bölümlerinde daha çok veri tabanı sistemleri dikkate alınarak eğitimler verilmektedir. Veri tabanlarının siber güvenliğin temelini oluşturduğunu düşündüğümüzde. Bu bölümlerden mezun olan kişilerin de sıklıkla siber güvenlik uzmanı olarak çalıştırıldıkları görülmektedir.

Bilgi Güvenliği Teknolojileri Taban Puanları
DEVLET ÜNİVERSİTELERİ
2024 Taban Puan
1Gazi Üniversitesi344,188
2Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi299,625
3Ondokuz Mayıs Üniversitesi288,52
4Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi277,787
5Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi263,309
6Karabük Üniversitesi259,208
7Selçuk Üniversitesi257,936
8Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi256,223
9Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi250,217
10Selçuk Üniversitesi250,119
11Bingöl Üniversitesi247,098
12Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi245,012
13Giresun Üniversitesi244,574
14Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi240,353
ÖZEL ÜNİVERSİTELER
2024 Taban Puan
1Bilgi Üniversitesi388,14
2İstanbul Bilgi Üniversitesi (Burslu)383,389
3Ostim Teknik Üniversitesi (Burslu)374,223
4İstinye Üniversitesi (Burslu)367,18
5Haliç Üniversitesi (Burslu)363,944
6Ankara Bilim Üniversitesi (Burslu)360,703
7Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (Burslu)360,027
8Atlas Üniversitesi (Burslu)359,17
9Doğuş Üniversitesi (Burslu)358,781
10Ufuk Üniversitesi (Burslu)358,202
11Üniversitesi (İkinci Öğretim Burslu)355,917
12Gelişim Üniversitesi (Burslu)406.662
13Gedik Üniversitesi (Burslu)420.750
14Beykoz Üniversitesi (Burslu)436.083
15Gelişim Üniversitesi (Burslu)496.439
16Esenyurt Üniversitesi (Burslu)532.818
17Kapadokya Üniversitesi (Burslu)930.655
18Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (%50)290,454
19 İst. Bilgi Üniversitesi (%50)287,468
20İstnbul Haliç Üniversitesi (%50)287,432
21Ostim Teknik Üniversitesi (%50)283,136
22İstinye Üniversitesi (%50)276,637

Adli Bilişim

Adli bilişim uzmanları genellikle kamu kurumlarında görev yapmaktadırlar. Ülkemizde daha çok Adalet Bakanlığı, Adli Tıp, Kriminal Daire Başkanlıklarında adli bilişim personellerine ihtiyaç duyulmaktadırlar. Adli bilişim mezunu olarak siber polis kadrosunda da görev yapmak mümkündür.

Adli Bilişim Taban Puanları (SAY)
ÜNİVERSİTE2024 Taban Puan
1Fırat Üniversitesi (Elazığ)  (İkinci Öğretim)289.543
2(Elazığ) Fırat Üniversitesi283.267

Yazılım Mühendisliği

Bilindiği gibi bu gün bir çok işlemlerimizi bilgisayar programları sayesinde gerçekleştirmekteyiz. Bunların dışında Mobil uygulamalar ve web uygulamalardan faydalanırız. Bu uygulamaların hazırlanmasında elbette ki siber güvenlik biliminden de faydalanılmaktadır. Bu nedenle yazılım mühendislerinin siber güvenlik konusunda da bilgi sahibi olmaları zorunlu hale gelmiştir. Bu özellikleri dikkate alındığında yazılım mühendisliğide ülkemizde siber güvenlik uzmanı yetiştirme adına tercih edilen bölümlerdendir.

Sık Sorulan Sorular

Siber Güvenlik Uzmanı Ne Kadar Maaş Alıyor?

Yukarıda yapmış olduğumuz bilgilendirmeden de anlaşılacağı üzere siber güvenlik uzmanı maaşları farklı incelenmektedir. Devlette siber güvenlik uzmanı maaşları, siber polis maaşları, yurt dışında siber güvenlik uzmanı maaşları, sızma testi uzmanı maaşları ve özel sektör siber güvenlik uzmanı maaşları gibi farklı başlıklar altında incelenmektedir. Tüm bu ayrımlar göz önüne alındığında ortalama bir miktar belirtmek mümkündür. Bu doğrultuda siber güvenlik maaşlarının 30.000 TL olduğunu söyleyebiliriz.

Devlette Siber Güvenlik Uzmanı Nasıl Olunur?

Kamu kurumlarına atanabilmek için 657 sayılı devlet memurları kanununun 48. Maddesinde belirtilen şartları taşımak gerekmektedir. Buna göre;

 • 35 Yaşından gün almamış olmak
 • Affa uğramış olsa dahi yüz kızartıcı suçlardan mahkum olmamak
 • Görevini yapmasına engel bir sağlık sorunu bulunmuyor olmak
 • Özel şartlarda belirtilmiş eğitim şartlarını yerine getirmiş olmak

Bu şartlar genel olarak devlet memuru olabilmenin şartlarıdır. Kamu kurumlarında siber güvenlik uzmanı olabilmek için ise genellikle aşağıdaki eğitim şartları aranmaktadır.

 • Siber Güvenlik Meslek Yüksek Okulu
 • Yazılım Mühendisliği
 • Bilgisayar Mühendisliği
 • Adli Bilişim
 • Bilgi Güvenliği Teknolojileri

Siber Güvenlik Uzmanı Kimler Olabilir?

Kamu kurumlarında siber güvenlik uzmanı olabilmek için yukarıda belirtmiş olduğumuz şartları taşımak yeterlidir. Ancak bazı özel sektörlerde özellikle TSE onaylı sızma testi uzmanı sertifikalarına sahip olma şartıda aranmaktadır. Bu sertifikalara sahip olmak siber güvenlik uzmanı maaşlarını etkileyen önemli bir unsurdur.

Siber Güvenlik Uzmanı Hacker Midir?

Bu konuda sık karşılaştığımız sorulardan birisi “Siber Güvenlik Uzmanı Hacker Midir?” sorusudur. Önceleri hacker denildiği zaman genellikle bilişim sistemlerinde kötü amaçlı işlemler gerçekleştiren kişiler anlaşılmakta idi. Ancak günümüzde hackerler belirli kategorilere ayrılmıştır. Bunlar;

 • Beyaz Şapkalı Hacker
 • Gri Şapkalı Hacker
 • Siyah Şapkalı Hacker

Bu hacker türlerinden beyaz şapkalı hackerler yapmış oldukları faaliyetlerinde yasa dışı işlemler bulunmamaktadır. Bu nedenle etik hacker olarak da bilinmektedir. Günümüzde ise siber güvenlik uzmanları zaman zaman beyaz şapkalı hacker olarak da tabir edilmektedir. Bu bilgiler doğrultusunda siber güvenlik uzmanlarının hacker olduğunu söyleyebiliriz.  Daha doğrusu beyaz şapkalı hacker olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

Siber Güvenlik Eğitimlerine Nereden Başlamalıyım?

Siber güvenlik uzmanlığı eğitimleri sırasında birbirinden farklı bilimlerden faydalanılmaktadır. Örneğin yazılım, kriptoloji, bilişim sistemleri ve yabancı dil bunlardan sadece bir kaçıdır. Bu konuda sizlere yapabileceğimiz en önemli tavsiye işletim sistemlerine yöneliktir. Bu nedenle Linux işletim sistemlerini kullanarak eğitimlere başlamanızı tavsiye etmektedir. Yeteri derecede yazılım ve kodlama dillerine hakim olmak da bir başka önemli konudur. Son olarak ise özellikle İngilizce dilini belirli seviyedede olsa bilmeniz sizleri bir adım öne taşıyacaktır. Yukarıda siber güvenlik uzmanı nasıl olunur? Başlığında da belirttiğimiz bölümlerin görüldüğü gibi bir çoğu İngilizce olarak eğitim vermektedirler.

Siber Güvenlik Uzmanı Maaşlarına Etki Eden Unsurlar

Siber güvenlik uzmanı maaşlarına etki eden en önemli unsurlar; Eğitim ve tecrübedir. Devlette siber uzmanı güvenlik maaşlarında ise daha çok kadro derecesi maaşlarına etki etmektedir. Özel sektörde siber güvenlik uzmanı maaşlarında ise daha çok tecrübe maaşlara etki etmektedir.

Bu yazıyı beğendin mi?

Oylamak için yıldıza dokunun!

Ortalama Puan 5 / 5. Oylama puanı: 4

Daha oylayan olmadı, ilk oylamak ister misin?

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir